TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A SITE-ULUI

    Informatiile prezentate pe website-ul www.eosclimatizare.ro sunt proprietatea S.C. EOS CORPORATION  S.R.L., cu sediul in localitatea Ploiești, județul Prahova, strada Romana nr. 88, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/680/09.05.2014, având Cod Unic de Înregistrare Fiscală RO33144592, și sunt destinate exclusiv utilizatorilor săi în scop informativ și comercial.

     S.C.EOS CORPORATION S.R.L., în calitate de proprietar al acestui website, depune toate eforturile pentru că informațiile prezentate să fie permanent actualizate și în conformitate cu politicile interne ale companiei, însă nu garantează acuratețea acestora.

    Utilizarea website-ului, indiferent de scopul vizitei (informațional sau commercial), implică acceptarea prezentei politici de Termeni și Condiții, așa cum este expusă în pagina de față. S.C.EOS CORPORATION S.R.L. își rezervă dreptul de a revizui Termenii și Condițiile de utilizare prin actualizarea acestei pagini în orice moment și fără o notificare prealabilă a utilizatorilor.    Vizitarea periodică a acestui site vă oferă posibilitatea de a lua la cunoștință orice modificare survenită cu privire la acești Termeni și Condiții, utilizatorul fiind unicul răspunzător de cunoașterea și conformarea la noile prevederi și modificări ce pot apărea.

                                     Drepturi de autor și mărci înregistrate

      Toate materialele prezente pe www.eosclimatizare.ro, incluzând, dar fără a se limita la, informații, texte, grafică, software, unelte, produse, servicii, date, rezultate ale folosirii software-ului, reclame, nume, logo-uri precum și mărci înregistrate reprezintă conținutul acestui site, fiind protejate de legea dreptului de autor și legile referitoare la mărci și proprietate intelectuală, cu excepția situațiilor în care există o stipulație expresă, contrară, existentă pe acest site. Folosirea de către dumneavoastră a conținutului site-ului constituie o acceptare a acestor condiții și vă obligă la respectarea acestora.
       Este interzisă modificarea, copierea, reproducerea, descărcarea, transmiterea sau distribuirea acestui conținut în orice modalitate cu excepția cazurilor permise de condițiile de utilizare sau cu consimțământul expres și prealabil al proprietarului acestui conținut.

     Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nicio formă și în niciun fel fără o permisiune în prealabil scrisă din partea S.C.EOS CORPORATION S.R.L.. Reproducerea neautorizată a conținutului acestui site și a celor afiliate, ori a oricărei părți componente, va atrage după sine pedepsirea conform legislației în vigoare.